Hướng tới 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2019)

Hướng tới 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2019)

Lượt xem:

                                                   KHÁI QUÁT SỰ RA ĐỜI CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ CÔNG HỘI ĐỎ – TIỀN THÂN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM Sự ra đời của của giai cấp công nhân Việt Nam Giai cấp công nhân (GCCN) Việt Nam ra đời và phát triển gắn liền với quá trình khai thác thuộc địa của thực dân Pháp những năm cuối thế kỷ XIX. [...]