Giới thiệu

Trường tiểu học Ngô Thì Nhậm đóng trên địa bàn Thị trấn Eakar. Địa điểm trường đóng xa trung tâm, quy mô trường không quá lớn với tổng diện tích 6966 m2, có 1 điểm trường lẻ, thuận lợi cho việc nâng cao chất lượng giáo dục. Năm 2001, trường được thành lập tách từ trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I. Hiện nay trường có 12 lớp với 12 phòng học đạt 1lớp/1 phòng.

Nhà trường được sự quan tâm của các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương, được sự ủng hộ, nhiệt tình của CMHS, sự chỉ đạo sát sao của Phòng giáo dục và đào tạo huyện Ea Kar.

Tình hình kinh tế của địa phương còn gặp nhiều khó khăn. Phần lớn phụ huynh đều làm nông nghiệp, làm rẫy ở xa nhà, thu nhập còn thấp ít có điều kiện quan tâm đến việc học của con em mình, do đó ảnh hưởng không ít đến chất lượng học tập của học sinh và kế hoạch phát triển của nhà trường.

Tuy tình hình dân trí trên địa bàn không đồng đều, tỉ lệ học sinh dân tộc chiếm trên 50%  số học sinh toàn trường,  nhưng đơn vị  cũng đã hoàn thành PCGDTH đúng độ tuổi.

Để có được cơ sở vật chất tương đối đầy đủ, trường ra trường , lớp ra lớp, xanh,  sạch , đẹp như ngày hôm nay, nhà trường luôn nâng cao ý thức, phát huy vai trò tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục các ban ngành đoàn thể địa phương luôn quan tâm hỗ trợ nhà trường về mọi mặt, Ban đại diện cha mẹ học sinh nhiệt tình trong việc đóng góp công sức, tiền của để xây dựng và cải tạo cơ sở vật chất.