Dương Thị Hà
Dương Thị Hà Ban Giám Hiệu Hiệu trưởng 02623608495; 0903598444 duongha65@gmail.com.vn Chỗ ở: Thôn Đoàn Kết - EaKmut - EaKar - Đak Lak Công tác tại trường từ tháng 8/2014
Trần B Ban Giám Hiệu Hiệu phó 0123456789 hieupho@vtk.com Thông tin thêm của Hiệu phó (địa chỉ, công tác...)