Lê Văn Dục
Lê Văn Dục Ban Giám Hiệu Hiệu trưởng 0965627879 - 02623608495 levanduc12caolaoha@gmail.com Chỗ ở: Thôn 3- Xã Cư Ni - Huyện EaKar - Tỉnh Đak Lak Công tác tại trường từ tháng 7/2020
Lê Thị Trang Ban Giám Hiệu Phó Hiệu Trưởng 0942927575 trangleekntn@gmail.com